Actueel

Vergunning AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft eind 2015 bekend gemaakt dat VvE beheerders verplicht zijn om te beschikken over een vergunning van de AFM. Conform de wet is de VvE beheerder een financiële dienstverlener vanwege het beheer van bankrekeningen en verzekeringen. VvE Compleet heeft deze vergunning aangevraagd en gekregen. Uiteraard is VvE Compleet nu ook aangesloten bij Klachtenorganisatie KifiD. Lees meer »

Huishoudelijk Reglement

In het Huishoudelijk Reglement staan regels en afspraken voor alle bewoners van de VvE, om het woongenot van alle bewoners te beschermen. De afgelopen jaren zijn diverse VvE’s, besturen, eigenaren, bewoners en VvE Compleet geconfronteerd met probleemsituaties in VvE’s. Lees meer »

Laat ons u terugbellen