Huishoudelijk Reglement

In het Huishoudelijk Reglement staan regels en afspraken voor alle bewoners van de VvE, om het woongenot van alle bewoners te beschermen. De afgelopen jaren zijn diverse VvE’s, besturen, eigenaren, bewoners en VvE Compleet geconfronteerd met probleemsituaties in VvE’s. Vaak blijkt het Huishoudelijk reglement niet toereikend voor een goede aanpak van dergelijke problemen.
Samen met diverse VvE’s en Rijssenbeek advocaten is VvE Compleet gestart met een actie om het Huishoudelijk Reglement van VvE’s te herzien. Het vernieuwde Huishoudelijk Reglement moet meer duidelijkheid bieden aan alle bewoners en mogelijkheden aan de bewoners en eigenaren bieden om eventuele probleemsituaties te voorkomen of aan te pakken.
Heeft uw VvE ook interesse om het huishoudelijk reglement te herzien? Neem dan contact op met het bestuur van uw VvE of met VvE Compleet.

Barbecue

Terug naar overzicht

Laat ons u terugbellen